Unia Europejska projekty gospodarki odpadami 2025 r.

Pakiet UE dotyczący gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym

 

Według projektu do 2025 r. poziom ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych miałby wynieść 65 proc., w tym zawartych w nich materiałów plastikowych – 55 proc., drewnianych – 60 proc., papierowych, kartonowych, szklanych, aluminiowych i żelaznych – 75 proc. Do 2030 r. poziomy te by wzrosły, w przypadku drewnianych odpadów opakowaniowych o kolejne 15 proc. papierowych, kartonowych, szklanych, aluminiowych i żelaznych do 85 proc. Cele dot. materiałów plastikowych na 2030 r. miałyby zostać określone w przyszłości w oparciu o postęp we wdrażaniu regulacji, popyt i rozwój technologii.

Propozycje Komisji Europejskiej, w ramach pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, zakładają osiągnięcie 75 proc. poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz 65 proc. odpadów komunalnych do 2030 r. dla całej UE. Przewidują również zakaz składowania segregowanych odpadów i ograniczenie składowania odpadów najwyżej do 10 proc do 2030 r. Promowane mają być również: ponowne użycie produktów, wykorzystanie produktów ubocznych z produkcji z jednej branży w surowiec w innej oraz wprowadzanie na rynek bardziej ekologicznych wyrobów. W realizacji gospodarki cyrkularnej pomóc mają unijne programy wsparcia finansowego. Jak szacuje Komisja Europejska dzięki jej wprowadzeniu przedsiębiorstwa europejskie zaoszczędzą 600 mld euro, powstanie 580 tys. miejsc pracy oraz zmniejszy się o 450 mln ton rocznie ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery przez UE.

Komentarze zostały zablokowane.